პარასკევი, ივნ 14, 2024
   
Text Size

ირაკლი დანელია

ევრაზიული კავშირი თუ ევროკავშირი: ურთიერთგამომრიცხავი თუ ურთიერთშემავსებელი ეკონომიკური სისტემები

ევრაზიული კავშირი თუ ევროკავშირი: ურთიერთგამომრიცხავი თუ ურთიერთშემავსებელი ეკონომიკური სისტემები

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მსოფლიოში აქტიურად დაიწყო ახლი საერთაშორისო ეკონომიკური სისტემის ფორმირება, გლობალიზაციის პირობებში ცალკეულ სახელმწიფოთამნიშვნელობა სულ უფრო შემცირდა და წინა პლანზე წამოიწია სახელმწიფოთა ისეთმა გაერთიანებებმა, როგორიცაა უკვე დიდი გამოცდილების მქონე ევროკავშირი და ახლად ფორმირებადი ევრაზიული კავშირი.

ნებისმიერი ქვეყნისთვის ყველა ბაზარი კარგია, ევროკავშირი იქნება ეს თუ ევრაზიული კავშირი, მაგრამ მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს თითოეულ მათგანში გაწევრიანების ეკონომიკურ-პოლიტიკური შედეგები და პერსპექტივები. აუცილებელია ქვეყნების გადაწყვეტილება, შეუერთდეს ამა თუ იმ ეკონომიკურან/და პოლიტიკურ გაერთიანებას, გაანალიზდეს საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიის ჭრილში.

 

საქართველოს მიმართ რუსეთის ეკონომიკური აგრესიის განხორციელების შესაძლო ვერსიები

საქართველოს მიმართ რუსეთის ეკონომიკური აგრესიის განხორციელების შესაძლო ვერსიებისაქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, კრიზისული პერიოდების არსებობის მიუხედავად, რუსეთ-საქართველოს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები არ შეწყვეტილა, თუმცა  2006 წელს რუსეთის მიერ ქართული პროდუქციის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციებით,  მნიშვნელოვნად შეიზღუდა. ამას დაერთო 2008 წლის ომი, რამაც ბუნებრივია ურთიერთობები კიდევ უფრო დაამძიმა.

ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თითქოს გაუმჯობესების მიუხედავად, რუსეთისაგან საქართველოს მიმართ ეკონომიკური აგრესიის საფრთხეები დღემდე არსებობს. ეს საფრთხეები შეიძლება იყოს როგორც პირდაპირი, ისე - ირიბი, მით უფრო თუ  გავითვალისწინებთ, რომ დღეს  რუსეთის ბაზარი ქართველი ექსპორტიორებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა.